OFFICIAL HOTELS & TRANSPORTATION

Code ส่วนลดจาก Agoda : THLETAPE

Agoda promo code : THLETAPE

Hotel with bicycle storage (in-room)

 1. Kalima Resort & Villas Khao Lak
 2. Andamania Beach Resort, Khaolak
 3. The Sands Khaolak by Katathani
 4. The Waters Khaolak by Katathani
 5. The Leaf Oceanside by Katathani

Hotel with bicycle delivery to Start Point

 1. JW Marriott Khao Lak Resort & Spa
 2. Sentido Graceland Khao Lak Resort & Spa
 3. Apsara Beachfront Resort & Villa
 4. Mai Khao Lak Beach Resort & Spa
 5. Khaolak Emerald Beach Resort and Spa

Hotel near the beach

 1. Devasom Khao Lak Beach Resort & Villas
 2. Khaolak Emerald Beach Resort and Spa
 3. The Sands Khaolak by Katathani
 4. The Leaf Oceanside by Katathani
 5. La Vela Khao Lak

Hotel near the Start Point (TSUNAMI MEMORIAL MUSEUM)

 1. Tony Lodge
 2. Khaolak Golden Place
 3. Casa De La Flora
 4. The Waters Khaolak by Katathani
 5. The Leaf On the Sands by Katathani

Budget Hotel (Lower than THB 1,000 / night)

 1. Motive Cottage Resort
 2. Rakkawan Residence Khaolak
 3. Tony Lodge
 4. To Zleep Hotel
 5. Suwan Palm Resort

เงื่อนไข การรับส่วนลดกับ งาน L’ETAPE Thailand by Tour de France

 1. นักปั่นงาน L’ETAPE Thailand by Tour de France สามารถรับส่วนลดเพิ่มเมื่อจองที่พักกับอโกด้า
 2. โดยรับส่วนลดผ่านช่องทาง (Link) ที่ทางงานจัดให้ และต้องใส่รหัสส่วนลดในขั้นตอนการจ่ายเงินให้ถูกต้องเท่านั้น
 3. รายการส่งเสริมการขายนี้สามารถใช้ได้กับการจองโรงแรมในจุดหมายปลายทางที่เข้าร่วม (ชำระเงินล่วงหน้าเท่านั้น) เท่านั้น ซึ่งโรงแรมที่ใช้ส่วนลดได้จะแสดงข้อความ discount ในขั้นตอนสุดท้ายของการจองหลังใส่รหัสโปรโมชั่น
 4. รหัสโปรโมชั่นไม่สามารถโอนมอบให้แก่ผู้อื่น สะสม หรือใช้ร่วมกับส่วนลด รายการส่งเสริมการขาย สินค้าลดราคา และสินค้ากำหนดราคาตายตัวได้
 5. รหัสโปรโมชั่นสามารถใช้แลกรับส่วนลดสำหรับการจองโรงแรมและชำระเงินทันที
 6. รหัสโปรโมชั่นใช้ได้กับค่าห้องพักเท่านั้น (ไม่รวมภาษีท้องถิ่นและค่าบริการ)
 7. รหัสโปรโมชั่นไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด เครดิต หรือผลิตภัณฑ์อื่นได้
 8. รหัสโปรโมชั่นไม่สามารถออกใหม่หรือทดแทนได้
 9. ข้อเสนอเหล่านี้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Agoda
 10. ในกรณีเกิดข้อโต้แย้ง คำตัดสินของ Agoda ถือเป็นที่สิ้นสุด
 11. หากต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการจองห้องพัก โปรดเยี่ยมชม www.agoda.co.th/info/agoda_faq.html

Terms and condition for L’ETAPE Thailand by Tour de France

 1. Riders of L’ETAPE Thailand by Tour de France are able to get the discount via Agoda.
 2. By having the promo code provided by the event (link), the discount code must be enter correctly during the payment process.
 3. This promotion are only available with the destination hotels selected (advance payment only). The hotels which are able to apply the discount code, will show a discount message in the last step of the booking (after entering the promo code).
 4. The promo code cannot be transferred to other collectors or used in conjunction with the discount. Promotional products, discounted products and fixed pricing products.
 5. The promo codes can be used to redeem discounts for hotel booking with payments.
 6. The promo code is valid for room rates only (excluding local taxes and service charges).
 7. The promo code cannot be exchanged to cash, credit or other products.
 8. The promo code cannot be reissued or replaced.
 9. These offers are subject to terms and conditions of Agoda.
 10. In the event of a argument, Agoda's decision is final.
 11. If you need help with booking, please visit www.agoda.co.th/info/agoda_faq.html

 

การบริการรถรับส่ง

1. สนามบินภูเก็ต - จุดปล่อยตัว / Race village A* และจุดรับอุปกรณ์การแข่งขัน – สนามบินภูเก็ต


1.1 ขาเข้า วันที่ 25 ตุลาคม 2562: รถรับส่ง จาก สนามบินภูเก็ต ไปยัง Race village A* (เขาหลัก)

 • • ออก 09:30 น. / ถึงที่หมาย 11:00 น.
 • • ออก 12:00 น. / ถึงที่หมาย 13:30 น.
 • • ออก 15:00 น. / ถึงที่หมาย 16:30 น.
 • • ออก 18:00 น. / ถึงที่หมาย 19:30 น.
 • • ออก 21:00 น. / ถึงที่หมาย 22:30 น.
1.2 ขาเข้า 26 ตุลาคม 2562: รถรับส่ง จาก สนามบินภูเก็ต ไปยัง Race village A* (เขาหลัก)

 • • ออก 09:30 น. / ถึงที่หมาย 11:00 น.
 • • ออก 12:00 น. / ถึงที่หมาย 13:30 น.
 • • ออก 15:00 น. / ถึงที่หมาย 16:30 น.
 • • ออก 18:00 น. / ถึงที่หมาย 19:30 น.
1.3 ขาออก 27 ตุลาคม 2562: รถรับส่ง จาก Race village A* (เขาหลัก) ไปยัง สนามบินภูเก็ต

 • • ออก 17:00 น. / ถึงที่หมาย 18:30 น.
 • • ออก 19:00 น. / ถึงที่หมาย 20:30 น.
1.3 ขาออก 28 ตุลาคม 2562: รถรับส่ง จาก Race village A* (เขาหลัก) ไปยัง สนามบินภูเก็ต

 • • ออก 08:00 น. / ถึงที่หมาย 10:30 น.
 • • 11:00 น. / ถึงที่หมาย 12:30 น.
 • • ออก 14:00 น. / ถึงที่หมาย 15:30 น.
 • • ออก 17:00 น. / ถึงที่หมาย 18:30 น.
4. จุดสิ้นสุดการแข่งขัน / Race village B** ไปยัง จุดปล่อยตัว / Race village A * ในวันที่ 27 ตุลาคม 2562
 • ● รถรับส่งให้บริการกับผู้เข้าร่วม โดยจะเริ่มหลังนักปั่นคนแรกมาถึงจุดปล่อยตัว 1 ชม. และบริการต่อเนื่องจนถึง16:00 น.
หมายเหตุ
 • ● * จุดปล่อยตัว / RACE VILLAGE A / และสถานที่รับอุปกรณ์การแข่งขัน ณ อนุสรณ์สถานสึนามิ เรือ ต.813 : http://bit.ly/TsunamiMemorialMuseum_PhangNga

 • ● ** จุดสิ้นสุดการแข่งขัน / RACE VILLAGE B ณ สวนสาธารณะทุ่งพระโพธิ์ : http://bit.ly/ThungPhraPhoPublicPark_PhangNga

 • ● ไม่มีบริการขนส่งจาก Race village ไปแต่ละโรงแรมที่พัก

 • ● การขนส่งจักรยานจะต้องมาพร้อมกับผู้เข้าร่วม
 • ● ข้อ. 1.1-1.4 เป็นบริการที่ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยจะต้องทำการจองล่วงหน้าจากผู้ที่สมัครเข้าร่วมแล้วเท่านั้น กรณีมีการร้องขอการใช้บริการเพิ่มเติม จะยึดจากจำนวนที่ว่างที่สามารถรองรับได้ และอาจมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนนี้

เวลาการให้บริการสามารถปรับเปลี่ยนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้


Shuttle services

1. Phuket Airport - Start line / Race village A *, and race pack collection site – Phuket Airport.


1.1 ARRIVAL 25 October 2019: Shuttle service from Phuket Airport to Race village A * (Khaolak)

 • • Depart 09:30 hrs. / Arrive 11:00 hrs.
 • • Depart 12:00 hrs. / Arrive 13:30 hrs.
 • • Depart 15:00 hrs. / Arrive 16:30 hrs.
 • • Depart 18:00 hrs. / Arrive 19:30 hrs.
 • • Depart 21:00 hrs. / Arrive 22:30 hrs.
1.2 ARRIVAL 26 October 2019: Shuttle service from Phuket Airport to Race village A* (Khaolak)

 • • Depart 09:30 hrs. / Arrive 11:00 hrs.
 • • Depart 12:00 hrs. / Arrive 13:30 hrs.
 • • Depart 15:00 hrs. / Arrive 16:30 hrs.
 • • Depart 18:00 hrs. / Arrive 19:30 hrs.
1.3 DEPARTURE 27 October 2019: Shuttle service from Race village A* (Khaolak) to Phuket Airport

 • • Depart 17:00 hrs. / Arrive 18:30 hrs.
 • • Depart 19:00 hrs. / Arrive 20:30 hrs.
1.4 DEPARTURE 28 October 2019: Shuttle service from Race village A* (Khaolak) to Phuket Airport

 • • Depart 08:00 hrs. / Arrive 10:30 hrs.
 • • Depart 11:00 hrs. / Arrive 12:30 hrs.
 • • Depart 14:00 hrs. / Arrive 15:30 hrs.
 • • Depart 17:00 hrs. / Arrive 18:30 hrs.
2. Shuttle service from Finish line / Race village B** to Start line / Race village A *on 27 October 2019
 • ● Shuttle service is available for all participants. The service will start once the first rider has arrived in 1 hour and continue until 16:00 hrs.
Remark
 • ● * Start line / Race village A, and race pack collection site, at Tsunami Memorial Museum: http://bit.ly/TsunamiMemorialMuseum_PhangNga

 • ● ** Finish line / Race village B, at Thung Phra Pho Public Park: http://bit.ly/ThungPhraPhoPublicPark_PhangNga

 • ● The transportation service from Race village to a specific hotel is not supported by the organizer.

 • ● Bike transport with participants.

 • ● 1.1-1.4 are free of charge for pre-booking of registered participants only. If there is a request on the day of service, it will be subjected to availability and the extra charged may be applied.

The service time is subjected to change without prior notice.

WordPress Image Lightbox